Το ξενοδοχείο

Εξωτερικές & εσωτερικές φωτογραφίες

Τα δωμάτια

Φωτογραφίες των δωματίων

Άρωμα Μέντας

Το καφέ μας

Καλαμπάκα - Μετέωρα

Η τοποθεσία μας